LOGO

 

PROMOCIÓN DO SERVIZO

O Servizo de Audiovisuais dea Deputación de Lugo leva a cabo diversas actuacións para achegar o seu labor ao maior número posible de lucenses, dentro do seu obxectivo de dar resposta ás demanda da nova sociedade do coñecemento e aos retos da implantación das novas tecnoloxías.

Para dar visibilidade a este traballo, este servizo da Deputacion elaboroa produtos audiovisuais nos que se recollen actividades realizadas polos propios alumnos, bolseiros e titulados, así como aquelas destinadas a completar a súa formación con encontros con profesionais en activo.

Realizáronse, por exemplo, reportaxes sobre a emisión por streaming, a cargo dos alumnos, ou da participación de bolseiros nos vídeos das diferente actividades que acontecen na nosa provincia.

Tamén dase a coñecer o traballo da TIC a través das vistas didácticas ás súas instalacións, incluíndo os Ticodiarios. 

 

NOTAS DE PRENSA