PERFIL DO CONTRATANTE


En cumprimento do disposto no artigo 334 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, e de conformidade co establecido na disposición adicional terceira da Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado, o Perfil do Contratante da Deputación Provincial de Lugo pasa a integrarse na Plataforma de Contratación do Sector Público. Por este motivo, a información relativa aos novos procedementos de contratación que inicie a Deputación Provincial de Lugo xestionarase e publicarase unicamente a través desta plataforma.

Para acceder ao novo Perfil do Contratante da Deputación Provincial de Lugo, integrado na Plataforma de Contratación do Sector Público, deberá premer nas seguintes imaxes en función do órgano de contratación que corresponda:

 

XUNTA DE GOBERNO DA DEPUTACIÓN DE LUGO

PLENO DA DEPUTACIÓN DE LUGO

Perfil contratante - xunta goberno

Perfil contratante - pleno

 

ACCESO AO ANTIGO PERFIL DO CONTRATANTE