Efrén Castro Caloto

Efrén Castro Caloto

Bloque Nacionalista Galego


Vicepresidente da Deputación de Lugo, Concelleiro de Sarria


COMPETENCIAS

O Vicepresidente substitúe ao Presidente no caso de ausencia, enfermidade ou impedimento que imposibilite a este para o exercicio das súas funcións. É designado libremente polo Presidente.

Deputado Provincial polo Partido Xudicial de Lugo


 

PATRIMONIO

PATRIMONIO

COMPETENCIAS

AXENDA INSTITUCIONAL

CONTACTO

CONTACTO