Área de Muller e Igualdade


O impacto de xénero está presente en todas as accións que leva a cabo a Deputación, pero ademais a igualdade ten unha área propia no Goberno, que impulsa acción dirixidas a concienciar, sensibilizar e visibilizar a necesidade dunha igualdade real e efectiva en todos os ámbitos da sociedade.

A responsable desta área é a deputada, María Sol Morandeira Morandeira