Área de Economía, Recadación, Facenda e Especial de Contas


A de Lugo foi no 2015 a primeira Deputación en España en contar con Orzamentos Participativos. Ese mesmo ano, acadou débeda financeira cero e converteuse no organismo provincial de Galicia que paga máis rápido as súas facturas.

A responsable desta área é a Deputada María del Carmen López Moreno

 • empregoEconomía
  • Orzamentos
  • Inversións
  • Conta de resultados
  • Informes
  • Liquidacións
  Ver a web da área
 • RecadaciónRecadación e Facenda
  • Portal contribuínte
  • Información xeral
  • Información tributaria
  • Poxas e enaxenacións
  • Normativa e ligazóns de interese
  Ver a web da área