Menu toggle
Cooperación cos Concellos
EN MATERIA DE ARQUIVOS

Obxecto

O Servizo de Arquivo cooperará e asistirá ós Concellos en materia de organización e xestión dos arquivos.

 
EN MATERIA DE PROTOCOLO

Obxecto

O Servizo de Protocolo da Deputación colaborará, previa petición do señor Alcalde-Presidente do respectivo Concello, no desenvolvemento do protocolo local, tanto dende o punto de vista práctico como formativo.

 
SERVIZO DE FORMACIÓN

A asistencia e cooperación en materia de formación dos empregados municipais levarase a cabo nos termos da carta de servizos aprobada pola Resolución da Presidencia de data 9 de xullo de 2008 e publicada no Boletín Oficial da Provincia número 171, do 26 de xullo de 2008.

Axenda Cooperación cos Concellos