Pode consultar a Ordenanza Xeral de Subvencións publicada nos seguintes Boletíns Oficiais da Provincia:

B.O.P. do 13 de Abril de 2021, onde se publica a Ordenanza Xeral de Subvencións. 
B.O.P. do 14 de Abril de 2021, onde se publica o anuncio da entrada en vigor da Ordenanza Xeral de Subvencións
 

Plan Estratéxico de Subvencións 2020 - 2022

Consulte aquí o Plan Estratéxico de Subvencións para o período 2020 - 2022 da Deputación de Lugo.

Consulta o ANEXO I. Sobre as liñas, actuacións específicas e créditos inicialmente dispoñibles para o exercicio 2020 do PES 2020-2022.

Consulta o ANEXO I. De actuacións específicas e créditos inicialmente dispoñibles para o ano 2021

 

Contas xustificativas

A continuación podes descargar os modelos propostos para presentar a conta xustificativa, que deberá presentarse a través da sede electrónica da Deputación de Lugo a través do trámite presentación de escritos.

 

 

Deportes

deportes

Relación de subvencións destinadas a clubes, asociacións e deportistas individuais. Aquí

 

Cultura

cultura

Relación de subvencións de carácter cultural. Aquí

 

Benestar Social e Igualdade

benestar

Información das subvencións no eido do Benestar Social e a Igualdade. Aquí

 

Plans Especiais

Axudas Plans Especiais. Aquí