Pode consultar a Ordenanza Xeral de Subvencións publicada nos seguintes Boletíns Oficiais da Provincia:

 

B.O.P. do 11 de Xaneiro de 2024, onde se publica a aprobación definitiva da Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Lugo.

B.O.P. do 15 de Febreiro de 2024, onde se publica corrección do erro material detectado no artigo 31.1 do texto da modificación da ordenanza xeral de subvencións da deputación de lugo

 
Plan Estratéxico de Subvencións 2023 - 2025

Consulta aquí o Plan Estratéxico de Subvencións para o período 2023 - 2025 da Deputación de Lugo.

Consulta o ANEXO I sobre liñas, actuacións específicas e créditos inicialmente dispoñibles para o ano 2024.

 

Contas xustificativas

A continuación podes descargar os modelos propostos para presentar a conta xustificativa, que deberá presentarse a través da sede electrónica da Deputación de Lugo a través do trámite presentación de escritos.

 

 

Deportes

deportes

Relación de subvencións destinadas a clubes, asociacións e deportistas individuais. Aquí

 

Cultura

cultura

Relación de subvencións de carácter cultural. Aquí

 

Benestar Social e Igualdade

benestar

Información das subvencións no eido do Benestar Social e a Igualdade. Aquí

 

Plans Especiais

Axudas Plans Especiais. Aquí