COBRANZAS 2024

COBRANZA TAXAS 26 XANEIRO ATA 26 DE MARZO DE 2024

CONCELLO

PERÍODO

TAXAS

A PONTENOVA

3º-trimestre-2023

Taxa de auga, lixo, sumidoiros e Canon auga Xunta de Galicia

NAVIA DE SUARNA

4º-trimestre-2023

Taxa de recollida de lixo

O INCIO

4º-trimestre-2023

Taxa de auga, lixo e Canon auga Xunta de Galicia

O PÁRAMO

4º-trimestre-2023

Taxa de subministro de auga e Canon auga Xunta de Galicia

O PÁRAMO

4º-semestre-2023

Taxa de recollida de residuos sólidos urbanos

POL

4º-trimestre-2023

Taxa de recollida de residuos sólidos urbanos

BOP 022 de 26-01-2024

 

COBRANZA TAXAS 6 MARZO ATA 6 DE MAIO DE 2024

CONCELLO

PERÍODO

TAXAS

A POBRA DE BROLLÓN

2º-semestre-2023

Taxa de suministro de auga, lixo, sumidoiros e e Canon auga Xunta de Galicia

NAVIA DE SUARNA

2º-semestre-2023

Taxa de suministro de auga, e Canon auga Xunta de Galicia

PARADELA

2º-semestre-2023

Taxa de suministro de auga, lixo, e Canon auga Xunta de Galicia

SOBER

2º-semestre-2023

Taxa de suministro de auga, lixo, sumidoiros e e Canon auga Xunta de Galicia

BARALLA

4º-trimestre-2023

Taxa de suministro de auga, lixo, sumidoiros e e Canon auga Xunta de Galicia

SOBER

2º-semestre-2023

Taxa de recollida de residuos sólidos urbanos

TRABADA

2º-semestre-2023

Taxa de recollida lixo, tratamento e eliminación

BOP 055 de 6-03-2024

 

COBRANZA taxas 8 de abril ata 10 xuño DE 2024

CONCELLO

PERIODO

TAXAS

A PONTENOVA

4º-trimestre-2023

Taxa de suministro de auga, lixo, sumidoiros e Canon auga Xunta de Galicia.

BOP núm. 081 data 8 ABRIL 2024

A falta de pagamento do Canon da Auga e do Coeficiente de Vertedura, no período voluntario sinalado suporá a esixencia do mesmo directamente ao contribuíente pola vía de constrinximento pola consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia. A repercusión do canon da auga e do Coeficiente de Vertedura poderá ser obxecto de reclamación económico administrativa ante o órgano económico-administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun mes dende esta notificación.

 

COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO: (2024)

Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:

ABADIN, ALFOZ, ANTAS DE ULLA, BALEIRA, BARALLA, BARREIROS, BECERREÁ, BEGONTE, BÓVEDA, BURELA, CARBALLEDO, CASTRO DE REI, CASTROVERDE, CERVANTES, CERVO, O CORGO, COSPEITO, CHANTADA, FOLGOSO DO COUREL, A FONSAGRADA, FOZ, FRIOL, GUITIRIZ, GUNTÍN, O INCIO, LÁNCARA, LOURENZÁ, MEIRA, MONDOÑEDO, MONTERROSO, MURAS, NAVIA DE SUARNA, NEGUEIRA DE MUÑIZ, AS NOGAIS, OUROL, PALAS DE REI, PANTÓN, PARADELA, O PÁRAMO, A PASTORIZA, PEDRAFITA DO CEBREIRO, A POBRA DE BROLLÓN, POL, A PONTENOVA, PORTOMARIN, QUIROGA, RÁBADE, RIBADEO, RIBAS DE SIL, RIBEIRA DE PIQUÍN, RIOTORTO, SAMOS, SARRIA, O SAVIÑAO, SOBER, TABOADA, TRABADA, TRIACASTELA, O VALADOURO, O VICEDO, VILALBA, XERMADE E XOVE.

BOP núm. 087 data 15 ABRIL 2024

PERÍODO DE COBRANZA:

15 de abril ao 17 de xuño de 2024 - 2 MESES

 

COBRANZA: taxas 30 de abril a 1 xullo de 2024

CONCELLO

PERIODO

TAXAS

O INCIO

1º-trimestre-2024

Taxa de auga, lixo e Canon auga Xunta de Galicia.

O PÁRAMO

1º-trimestre-2024

Taxa de suministro de auga, e Canon auga Xunta de Galicia.

O PÁRAMO

1º-trimestre-2024

Taxa recollida de residuos sólidos urbanos

NAVIA DE SUARNA

1º-trimestre-2024

Taxa de recollida de lixo

POL

1º-trimestre-2024

Taxa de recollida de residuos sólidos urbanos

O VICEDO

2º-semestre-2023

Taxa auga, lixo, sumidoiros e Canon auga Xunta de Galicia

BOP núm. 100 data 30 ABRIL 2024

A falta de pagamento do Canon da Auga e do Coeficiente de Vertedura, no período voluntario sinalado suporá a esixencia do mesmo directamente ao contribuíente pola vía de constrinximento pola consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia. A repercusión do canon da auga e do Coeficiente de Vertedura poderá ser obxecto de reclamación económico administrativa ante o órgano económico-administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun mes dende esta notificación.

 

COBRANZA: taxas 31 de maio ata 31 xullo de 2024

CONCELLO

PERIODO

TAXAS

BARALLA

1º-trrimestre-2024

Taxa de auga, lixo, sumidoiros e Canon auga Xunta de Galicia.

MURAS

Ano 2023

Taxa de subministro de auga municipal, e Canon auga Xunta de Galicia.

ANTAS DE ULLA

Ano 2023

Taxa recollida de residuos sólidos urbanos

CARBALLEDO

Ano 2024

Taxa de recollida de lixo

MONTERROSO

Ano 2024

Taxa de recollida de lixo en parroquias

MURAS

Ano 2023

Taxa recollida de residuos sólidos urbanos

PALAS DE REI

Ano 2024

Taxa do servizo de recollida de lixo e de residuos sólidos

FOLGOSO DO COUREL

Ano 2023

Taxa de recollida de lixo e rede de sumidoiros

MONTERROSO

Ano 2024

Taxa entrada vehículos a traverso das beirarrúas

O SAVIÑAO

Ano 2024

Taxa por entrada vehículos a traverso das beirarrúas

O VICEDO

Ano 2024

Taxa por entrada vehículos a traverso das beirarrúas

BOP número 125 data: 31 de maio de 2024

A falta de pagamento do Canon da Auga e do Coeficiente de Vertedura, no período voluntario sinalado suporá a esixencia do mesmo directamente ao contribuíente pola vía de constrinximento pola consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia. A repercusión do canon da auga e do Coeficiente de Vertedura poderá ser obxecto de reclamación económico administrativa ante o órgano económico-administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun mes dende esta notificación.

 

COBRANZA: taxas 28 de xuño ata 28 agosto de 2024

CONCELLO

PERIODO

TAXAS

A PONTENOVA

1º-trrimestre-2024

Taxa de auga, lixo, sumidoiros e Canon auga Xunta de Galicia.

SAVIÑAO O

1º-semestre-2024

Taxa pola recollida de lixo

SAMOS

1º-semestre-2024

Taxa pola recollida de lixo

BOP 149 DE 28-6-2024

A falta de pagamento do Canon da Auga e do Coeficiente de Vertedura, no período voluntario sinalado suporá a esixencia do mesmo directamente ao contribuíente pola vía de constrinximento pola consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia. A repercusión do canon da auga e do Coeficiente de Vertedura poderá ser obxecto de reclamación económico administrativa ante o órgano económico-administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun mes dende esta notificación.

 

 

Axenda recadación