Menu toggle
Arquivo

PROTOCOLO COVID-19 PARA USUARIOS

 

COVID19

 

  • Atenderase prioritariamente por medios electrónicos a través do correo electrónico arquivo@deputacionlugo.org ou do teléfono 982304043.

 

  • No caso de consultas presenciais, realizaranse con cita previa e o aforo máximo será dunha persoa.

 

  • O usuario accederá ao Arquivo con máscara e utilizará luvas para a consulta de documentos.

 

  • O usuario ocupará a sala de consulta previamente ventilada e desinfectada.

 

  • O Arquivo porá a disposición dos usuarios solucións hidroalcohólicas, auga, xabón e toallas de papel. 

 

  • A documentación consultada polo usuario permanecerá en corentena durante un período de tempo conveniente.

 

  • O persoal do Arquivo respectará os protocolos de obrigado cumprimento.