Curriculum Vitae. Mónica Freire Rancaño


Enxeñeira Agrónoma pola Escola Politécnica Superior de Lugo, conta cun Máster en Xestión e Dirección de Cooperativas e Empresas Agrarias pola Universidade de Santiago de Compostela. Durante os anos na universidade desenvolve traballos de investigación centrados na creación de novas explotacións agrogandeiras no Concello da Pontenova.

Xa no ámbito laboral, é funcionaria de carreira en servizos especiais da Consellería de Medio Rural, anteriormente xa traballou na Consellería mediante bolsas de prácticas no Servizo de Explotacións agrarias e no Centro de Formación e Experimentación Agraria Pedro Murias (Ribadeo) onde comezou a súa actividades docentes. Entre os anos 2009 e 2015 foi a xerente do Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Montes e Vales Orientais.

Con mais de 10 anos de experiencia laboral, está especializada en xestión de fondos europeos e formación e transferencia tecnolóxica agraria.