Preguntas frecuentes

A continuación podes consultar preguntas frecuentes que se poden presentar:

¿Como podo publicar un anuncio en BOP?

Para publicar un anuncio no BOP disporá dun trámite na "Sede Electrónica" para tal fin. Deberá rexistrarse no devandito cartafol para poder facelo.

¿Como podo ver o estado do meu anuncio no BOP?

Tamén disporá dun trámite na "Sede Electrónica" para tal fin.

¿É oficial e auténtico o BOP en Internet?

Si, a edición electrónica do Boletín Oficial da Provincia, publicada na sede electrónica da Deputación Provincial de Lugo, ten carácter de oficial e auténtica, derivándose da mesma os efectos previstos no Título Preliminar do Código Civil e nas restantes normas aplicables.

¿Quen poderá enviar anuncios?

Poderá enviar anuncios ó BOP calquera das persoas habilitadas para iso polo Organismo Anunciante.

¿Quen pode rexistrarse como anunciante no BOP?

Poderán rexistrarse como anunciantes no BOP aquelas persoas ou órganos que pretendan publicar no BOP; para iso deberán acceder ó sistema a través da "Sede Electrónica".