PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2021


Bases reguladoras do Plan Único. BOP nº 008, de 12 de xaneiro de 2020

Anexo I. SOLICITUDE

Anexo II. MEMORIA

Anexo V. ACHEGAS CONCELLOS

Anexo VI. ACHEGAS 2016 POS

Anexo VII. ACHEGAS MÍNIMOS SAF

Anexo XII-A. CARTEL OBRA PLAN ÚNICO 2021 COFINANCIADO

Anexo XII-B. CARTEL OBRA PLAN ÚNICO 2021 TOTAL FINANCIADO DEPUTACIÓN

 

Axenda Cooperación cos Concellos