Menu toggle
Formación

Está dirixido aos empregados públicos da Deputación e dos  Concellos da provincia de Lugo adheridos ao devandito Plan.
Este Plan aprobado na Mesa Provincial de Formación, remitiuse á Escola Galega de Administración Pública (EGAP), ao obxecto de concorrer á convocatoria de subvencións para o seu financiamento no marco do Acordo de Formación para o Emprego das Administracións Públicas ( AFEDAP).