Destinadas a entidades e clubes deportivos ano 2017

Publicadas as bases da convocatoria para a concesión de subvencións destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo en concorrencia competitiva, ano 2017.

Destinadas a clubes deportivos ano 2016

Publicadas as bases da convocatoria para a concesión de subvencións destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo en concorrencia competitiva, ano 2016.

Axenda Deportes e Mocidade