Axudas Deportivas

 

De acordo co disposto na disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, suspéndense e interrómpense todos os prazos de tramitación dos procedementos.

O cómputo dos prazos renovarase no momento en que perda vixencia o Real Decreto ou, no seu caso, as prórrogas do mesmo.

Para trámites imprescindibles SERVIZO DE DEPORTES E MOCIDADE, previa cita teléfono: 982260271

Aviso importante.pdf

 

A continuación pode consultar subvencións e outras axudas que xestiona a Deputación de Lugo no eido do Deporte.

 

Axenda Deportes e Mocidade