Menu toggle
Emprego
Depu emprego

 

Para dar cumprimento ao convenio do Programa Depuemprego, lémbraselles aos Concellos que estes deberán:

  1. Sempre que así o esixa o posto, deberán facilitar as persoas contratadas roupa de traballo, e nela deberá figurar que o gasto de contratación do traballador é financiado pola Deputación mediante a impresión na mesma dos logos, que se poden descargar na seguinte ligazón
  2. Deberán dilixenciar os xustificantes de gastos (nóminas) co texto “ Financiado pola Deputación Provincial de Lugo”
  3. Entregar certificado do secretario/a (pode descargar un modelo orientativo de certificado editable na seguinte ligazón)

Listaxe de postos financiados

    Axenda emprego