Menu toggle
Recursos humanos
Convocatoria e bases. Provisión postos de traballo persoal funcionario

A. Adxuntos Xefes de Servizo:

B. Xefes de Sección:

B.3. Adxuntos Xefes de Sección:

C. Xefes de Unidade

D. Xefes de Negociado:

E. Coordinadores Xefes:

F. Responsables Coordinadores:

G. Encargados:

H. Parque Móbil:

H.1 / H2. Adxunto Xefe Parque Móbil

PUBLICACIÓN DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 3 DE MAIO DE 2019 polo que se resolve a convocatoria para prover polo sistema de concurso, distintos postos de traballo vacantes na vixente RPT, reservados a persoal funcionario.

PUBLICACIÓN DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 10 DE MAIO DE 2019 polo que se resolve a convocatoria para prover polo sistema de concurso, distintos postos de traballo vacantes na vixente RPT, reservados a persoal funcionario.

PUBLICACIÓN DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 10 DE MAIO DE 2019 polo que se resolve a convocatoria para prover polo sistema de concurso, distintos postos de traballo vacantes na vixente RPT, reservados a persoal funcionario, despois de resolver as alegacións.

Axenda Recursos humanos