Menu toggle
Recursos humanos
Promoción interna: Dúas (2) prazas de OFICIAL OFICIOS MÚLTIPLES

  • CONVOCATORIA, BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO A 2 PRAZAS  DE PERSOAL LABORAL FIXO, DENOMINADAS “OFICIAL OFICIOS MÚLTIPLES”, RESERVADAS A PROMOCIÓN INTERNA VERTICAL  (BOP Nº 242, de 22 de outubro de 2018)
  • BASES  XERAIS  PARA  O ACCESO  ÁS  PRAZAS  DA  DEPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  LUGO  RESERVADAS  A  PROMOCIÓN  INTERNA  VERTICAL NO CADRO DE PERSOAL LABORAL FIXO  (BOP Nº 242, de 22 de outubro de 2018)
  • INSTANCIA. Finaliza o prazo de presentación de instancias o 12 de novembro de 2018
 
Proceso de selección (convocatorias, probas, listaxes, ...)

Axenda Recursos humanos