Menu toggle
Deportes

Prazo de presentación de solicitudes: 10 días hábiles a contar a partir do día seguinte da publiciación no BOP de Lugo do extracto da convocatoria (BOP num. 054-mércores 6 de marzo de 2019), polo tanto remata o 21 de marzo de 2019. 

  1. Anexos para xustificar (PDF)
  2. Anexos para xustificar (Editable)

O prazo de xustificación remata o día 31 de Marzo de 2020

Axenda Deportes e Mocidade