Menu toggle
Deportes

Destinadas a clubes deportivos ano 2018

Publicadas as bases da convocatoria para a concesión de subvencións destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo en concorrencia competitiva, ano 2018. (BOP 09/04/2018, num. 080)

Documentación para a xustificación

Axenda Deportes e Mocidade