Menu toggle
Deportes

O prazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no BOP de Lugo. Polo tanto remata o 1 de Abril de 2019.

Axenda Deportes e Mocidade