Menu toggle
Deportes

Prazo de presentación de solictudes: 15 días hábiles, a contar a partir do día seguinte da publicación no BOP de Lugo do extracto da convocatoria (BOP Núm. 046 – sábado, 23 de febreiro de 2019), polo tanto Remata o 15 de marzo de 2019.

  1. Anexos para xustificar eventos (PDF)
  2. Anexos para xustificar eventos (editable)
  3. Anexos para xustificar actividade competitiva (PDF)
  4. Anexos para xustificar actividade competitiva (editable)

O prazo de xustificación remata o día 31 de Marzo de 2020